2019. März 29. - November 11.

 

Állandó kiállítás: Haydn, a polgár
Magánélet és munkásság

Sehol máshol nem ismerkedhetünk meg olyan alaposan Joseph Haydn magánéletével és alkotói tevékenységével mint itt

egykori lakóházának korhűen rekonstruált termeiben. A konyhában, szobákban és fülkékben oly személyes síkon találkozhatunk a mesterrel, ahogyan csak kevesen ismerik őt.

 

A látogatókat már a kapualjaban egy tábla köszönti, rajta Haydn leghíresebb mondása: „Az én nyelvemet az egész világon megértik“ – ezt válaszolta Mozartnak, aki Haydn hiányos angolnyelv-tudása miatt aggodalmaskodott a mester első angliai útja előtt 1790-ben.

A ház emeletén megtekinthetők Haydn egykori magánlakásának helyiségei. Némelyikben - többéves felújítási munkálatok keretében - az egykori falfestést is gondosan helyreállították.

Ha belépünk az első terembe, azon az ajtón keresztül, amelyiken Haydn idejében kopogtatnunk kellett volna, a ház történetéről, valamint Haydnnak az Esterházy hercegi család kötelékében eltöltött első szolgálati éveről kapunk információkat. Joseph Haydn 1761. május 1-jén lépett Esterházy II. Pál Antal szolgálatába mint helyettes (másod) udvari karmester. Közvetlen felettese, Gregor Joseph Werner 1766-ban bekövetkezett halálát követően, immáron Esterházy I. Miklós herceg uralkodása alatt, őt nevezték ki udvari karmesternek. A megnőtt társadalmi presztízs megkövetelte és lehetővé tette, hogy 1766-ban egy polgárházat vásárolhasson a Klostergasse 82. alatt (ma Haydn-Gasse). Haydn feleségével 12 esztendeig lakott a házban, amely ez idő alatt kétszer is porrá égett. Munkáltatója anyagi segítségének köszönhetően Haydn minkétszer újjá épittette az ingatlant. A házhoz egy kis kert is tartozott, az egykori városfalon kívül, a korábbi ispotály szomszédságában. A kertet Haydn asszony gondozta, Haydn pedig szívesen vonult vissza komponálni a kis kerti házba. A szépen karbantartott kert a takaros faházzal előzetes bejelentkezés alapján napjainkban is látogatható. 

Barokk életérzés

A reprezentatív, zöld falfestéssel díszített feltehetően a Haydn házaspár nappalijaként funkcionált, ahol a látogatókat fogadták. Haydn végrendeletéből ismert, hogy jelentős rézkarc-gyűjteménnyel – ezek keretezett képekként díszítették a helyiségeket – és gazdag könyvtárral rendelkezett. Az ebben a szobában kiállított bútorok Joseph Haydn korából származnak. A bécsi mázatlan porcelán (biszkvit) mellszobor, mely Antonio Grassi császári manufaktúrájában készült, a zeneszerző hiteles portréja. 

 

Boldogtalan házasság

Haydn felesége Maria Anna Theresia Keller, egy császári parókakészítő lánya volt. Csupán egyetlen kisméretű portrémedál őrizte meg az utókornak a zeneszerző nejének az arcvonásait. Fennmaradt továbbá a házassági szerződés. A házaspárnak közös gyermeke nem született. Talán emiatt is terjengett számos pletyka Haydn állítólagos szerelmi kalandjairól. Gyengéd szálak fűzték többek között az itáliai énekesnőhöz, Luigia Polzellihez, akinek, mint ahogyan az a levelzésükből kiderül, házasságot is ígért és akinek a fiát élete végéig támogatta. Antonio Polzellit emiatt Haydn törvénytelen gyermekének tartják.

A Haydn-ház konyháját a korstílusnak megfelelően rekonstruálták. Haydn a szolgálati szerződése szerint anyagi javadalmazás (782 gulden) mellett természetbeni juttatásban is részesült, így jelentős mennyiségben kapott tűzifát, bort, zsírt, sertéshúst, zabot, gabonát, valamint gyertyát és sót.

Uniformis és paróka

A „szoba“ - ilyen névvel szerepelt e helyiség egy kimutatásban, amely minden bizonnyal Haydn hálószobájaként funkcionált és amelyben egy tábori ágyon aludt. Közös hitvesi háló nem volt a a házban, bár ez abban a korban még nem is volt elterjedt. Jól megmaradt a vörös csíkos falfestés, amelyet 2009-ben tártak fel.
A kor szokásainak megfelelően Haydn is parókát viselt. Büszkén hordta a vendéghajat, akárcsak az uniformist, mely az Esterházy udvari tisztségviselőkhöz való tartozást jelképezte. Basilis Grundmann mára elveszett portréjáról készített fénykép alapján rekonstruálható a kék színű, ezüst fonatokkal díszített egyenruha. Udvari karmesterként vörös, arany szalagokkal szegélyezett uniformist viselt.

 

Restaurált eredeti falfestés

A következő teremben a nemrégiben feltárt és restaurált falfestés látható. Ezt a helyiséget Haydn az 1768-as tűzvészt  követően építtette a lakóházhoz, és valószínűleg dolgozó- és zeneszobaként funkcionált. A kiállítás itt a zongoraszonáta és a zongoratrió zenei műfajok fejlődését, valamint a zenekedvelő arisztokrata hölgyek számára írt darabokat mutatja be.
A terem legértékesebb tárgya az Anton Walter-féle ütőkalapácsos zongora. A hangszer a fertődi Esterházy-kastély környékéről került elő, ahol Haydn éveken át élt és alkotott. A vitrinekben az Esterházy hercegnőknek, zenekiadók feleségeinek és lányainak, valamint lelkitársának és barátnéjának, Marianne von Genzingernek ajánlott zongoraszonáták és -triók láthatók.

Itt látható a zeneszerző két eredeti portréja is. A Christian Ludwig Seehas által készített festmény, mely nemrégiben került a Joseph Haydn Privatstiftung birtokába , az 53 éves Joseph Haydnt ereje teljében lévő férfiként ábrázolja, aki tudatában van a hercegi udvarban betöltött fontos szerepének. A portré 1785-ben keletkezett, amikor a schwerini udvari festő Bécsben tartózkodott. A festmény félalakosan ábrozolja Joseph Haydnt, aki a képen egy prémgalléros barna köpenyt visel. A Seehas-féle portré mellett megtalálható még a Ludwig Guttenbrunn által készített olajfestmény is, amelyet a leghitelesebb és legreprezentatívabb Haydn-ábrázolásként tartanak számon.

Vonósnégyesek és oratóriumok

„egy teljesen új, nagyon különleges alkotás, amilyet már 10 éve nem írtam“ így jellemezte Haydn az op. 33 c. vonósnégyesét „vásárlóinak“, Fürst Öttigen-Wallersteinnak és a svájci tudós, Caspar Lavaternek írt leveleiben. Haydnt a vonósnégyes feltalálójaként tartják számon. Az új zenei műfajt nagy lelkesedéssel tanulmányozták és fejlesztették tovább a kortársai, mint pl. Mozart, illetve tanítványai, Beethoven és Pleyel. Haydn összesen 68 vonósnégyest komponált, melyek közül többet arisztokrata uraságok számára ajánlott.

Az állandó kiállítás utolsó termében Joseph Haydn két nagy oratóriuma kerül bemutatásra. 1791 és 1795 között Haydn Londonban kimagasló sikereket ért el, és személye csakhamar az angol főváros zenei életének középpontjába került. Itt ismerkedett meg Haydn Georg Friedrich Händel nagy oratóriumaival is, amelyek mindaddig ismeretlenek voltak előtte. 

A „Teremtés“ Joseph Haydn első német nyelven írt oratóriuma. Kétéves alkotói szünetet követően, 1798-ban Schwarzenberg herceg bécsi palotájában került sor Haydn első oratóriumának ősbemutatójára. A mester személyesen dirigálta a zenekart, a közönség soraiban támogatók és mecénások foglaltak helyet. A „Teremtés“ hatalmas sikert aratott és a mai napig Haydn egyik legfontosabb és legismertebb szerzeményének számít.
A „Teremtés“ átütő sikere arra buzdította Haydnt, hogy Gottfried van Swieten librettója alapján egy újabb oratórium komponálásába fogjon; így született meg „Az Évszakok“. Elképzelhető, hogy a szövegkönyvön múlt, lehet, hogy a profán téma volt az oka, mindenesetre „Az Évszakok“ nem tudta megközelíteni Haydn első oratóriumánk a sikerét. Noha az 1801-es ősbemutatón még ünnepelték a művet, a „Teremtés“-t kísérő hosszantartó eufória elmaradt.

Itt találja meg a kiállításhoz kapcsolódó kulturális ajánlatot

Ez várja Önt a Haydn-házban.

Dauerausstellung im Haydn-Haus Eisenstadt, Foto: © Nicole Heiling
Haydn-ház Eisenstadt állandó kiállítás, Foto: © Heiling / Lorenz
Dauerausstellung im Haydn-Haus Eisenstadt, Foto: © Nicole Heiling
Haydn-ház Eisenstadt állandó kiállítás, Foto: © Heiling / Lorenz
Dauerausstellung im Haydn-Haus Eisenstadt, Foto: © Nicole Heiling
Haydn-ház Eisenstadt állandó kiállítás, Foto: © Heiling / Lorenz
Dauerausstellung im Haydn-Haus Eisenstadt, Foto: © Nicole Heiling
Haydn-ház Eisenstadt állandó kiállítás, Foto: © Heiling / Lorenz
Dauerausstellung im Haydn-Haus Eisenstadt, Foto: © Nicole Heiling
Haydn-ház Eisenstadt állandó kiállítás, Foto: © Heiling / Lorenz
Dauerausstellung im Haydn-Haus Eisenstadt, Foto: © Nicole Heiling
Haydn-ház Eisenstadt állandó kiállítás, Foto: © Heiling / Lorenz

Látogatói információk

[Translate to Ungarisch:] Icon Öffnungszeiten

2019. március 29. – május 31.

kedd – péntek                                                

09:00 – 17:00 

szombat, vasárnap és ünnepnap

10:00 – 17:00 


2019. június 1. – november 11.

hétfő – péntek                                                

09:00 – 17:00 

szombat, vasárnap és ünnepnap

10:00 – 17:00 

[Translate to Ungarisch:] Icon Eintrittspreise

Belépő   

€ 5,-

Kedvezményes belépő
(diákok, nyugdíjasok, 20 fő feletti csoportok)

€ 4,50

Családi belépő (szülők vagy nagyszülők max. három 14 év alatti gyermekkel)  

€ 11,–

Kombinált belépő Haydn-ház Eisenstadt / Landesmuseum Burgenland

€ 8,50

Iskolai osztályok (egyéni megtekintés, vezetés nélkül)  

€ 2,–

Neusiedler See Card    

DÍJMENTES

Museumskarte Eisenstadt   

DÍJMENTES

[Translate to Ungarisch:] Icon Location

Haydn-Haus Eisenstadt
Joseph Haydn-Gasse 19 & 21
A-7000 Eisenstadt

+43 - 2682 719-6000

+43 - 2682 719-6051

 

Útvonal tervező

[Translate to Ungarisch:] Icon Museumskarte

Információ és kapcsolat (német nyelven)
Landesmuseum Burgenland

A-7000 Eisenstadt
Museumgasse 1-5

+43 - 2682 719-4000

+43 - 2682 719-4051

Múzeumkártyával Kismartonban

A kismartoni múzeumkártya (Museumskarte Eisenstadt) az év 365 napján kínál a birtokosa számára művészeti és kultúrális élményt. Fedezze fel a kártya segítségével az állandó és az időszaki kiállításokat Kismarton legjelentősebb múzeumaiban, valamint a doborjáni (Raiding) Liszt-házban! Térjen vissza kedvenc múzeumba és kiállítótereibe olyan gyakran és maradjon olyan sokáig, ameddig csak szeretne! Ezen felül díjmentesen részt vehet több mint 20 kulturális rendezvényen – és mindezt csupán 20,– euróért!

Az Ön előnyei a múzeumkártyával

 • Díjmentesen látogatható kiállítások: Landesmuseum Burgenland (Burgenlandi Tartományi Múzeum), Landesgalerie Burgenland (Burgenlandi Tartományi Galéria), Haydn-ház Eisenstadt, Liszt-ház Raiding,
  Österreichisches Jüdisches Museum (Osztrák Zsidó Múzeum) és Diözesanmuseum Eisenstadt (Egyházmegyei Múzeum Kismarton)
 • Kedvezményes belépőjegy 1 fő kísérő részére
 • A kártyabirtokos kíséretében lévő 12 év alatti gyermekek részére díjmentes belépés a múzeumokba
 • A múzeum shopban 20% kedvezmény vásárlás esetén
  (kivéve könyvek)
 • Díjmentesen látogatható kulturális rendezvények
   

Bónusz: A múzemkártyával díjmentesen látogatható valamennyi tartományi múzeum Ausztriában

A kismartoni múzeumkártya (Museumskarte Eisenstadt) megvásárolható: Landesmuseum Burgenland, Landesgalerie Burgenland, Projektraum Burgenland, Haydn-Haus Eisenstadt, Liszt-Haus Raiding, Kundencenter Eisenstadt (Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt).

[Translate to Ungarisch:] Icon Audioguide

„Haydn a fülben"

így is nevezhetnénk a Joseph Haydn egykori lakóházában tett látogatást. Modern, interaktív iPodjaink segítségével önállóan is remekül felfedezhető az emlékhely.


A kiállítás megtekintése kiváló lehetőség arra, hogy minél többet megtudjon Joseph Haydn magánéletéről és zenei munkásságáról. Keresse a kiállítótermekben az egyes tárgyakhoz tartozó fejhallgató-ikonokat a hozzájuk rendelt számokkal. A sorszámok begépelését követően történeteket hallgathat meg a világhírű zeneszerző életéről és a korról, amelyben élt. A virtuális tárlatvezetést zenei bejátszások, idézetek, kurátori magyarázatok teszik színesebbé.


Merüljön el az audio guide-unk világában, a virtuális tárlatvezetés nyújtotta élményben, melynek segítségével rugalmassan tervezheti és alakíthatja látogatását. Ismerkedjen meg közelebbről azon kiállítási tárgyakkal, amelyek felkeltették az érdeklődését.

A belépődíj tartalmazza az audio guide használatát
Audio guide (német, angol) fényképes igazolvány ellenében igénybe vehető

Szöveg és koncepció: Mag. Theresia Gabriel
Grafikai és technikai kivitelezés: www.fluxguide.com

Információ és kapcsolat
Haydn-Haus Eisenstadt

Joseph Haydn-Gasse 19 & 21
A-7000 Eisenstadt

+43 - 2682 719-6000

+43 - 2682 719-6051

Információk utazásszervezőknek

A Haydn-ház Eisenstadt köszönti a világ minden tájáról érkező látogatóit! Csoportjainkat többnyelvű ajánlatokkal várjuk, melyek skálája a kísérőszövegektől kezdve az audio guide-okon át a kosztümös tárlatvezetésekig terjed. Külső idegenvezetők is tarthatnak vezetést csoportjaik számára.  

Egyéni megtekintés, vezetés nélkül
díjmnetesen igénybe vehető audio guide: német, angol
díjmentes kísérőszöveg: német, angol, magyar, francia, japán

Tárlatvezetés csoportoknak előzetes bejelentkezés alapján
Kösztümös tárlatvezetések az aktuális kiállításhoz
Idegenvezetők saját csoportjaikkal

Kösztümös tárlatvezetés díja
€ 29,– vezetett csoportonként

A vezetés időtartama
kb. 60 perc

Ingyenes belépő
1 fő idegenvezető és/vagy buszsofőr csoportonként.

Csoport látszáma
max. kb. 25 fő/vezetett csoport. Nagyobb létszám esetén bontjuk a csoportot és 15 vagy 45 percenként indítjuk a vezetést.

Vezetések
angol és német nyelven

Lemondási feltételek (sztornó)
A megrendelt vezetés(ek) 24 órával az előzetesen foglalt időpont előtt díjmentesen lemondható(k). Ellenkező esetben 29,- euró lemondási díjat számítunk fel.
A csoport létszáma 24 órával a foglalt időpont előtt módosítható. Amennyiben a foglalásban szereplőnél kisebb létszámú csoport érkezik meg és emiatt készenlétben álló tárlatvezetők lemondása válna szükségessé, tárlatvezetőként 29,- euró lemondási díjat számolunk fel.
Amennyiben nem tartható a megbeszélt időpont (15 percet meghaladó késés), nem áll módunkban garantálni a tárlatvezetés megkezdését rögtön a csoport megérkezésekor. Az esetleges késést kérjük, mielőbb jelezzék.

Parkolási lehetőség autóbuszok számára
A Lisztzentrum mögötti nagy parkoló egész nap díjmentesen igénybe vehető
Minden nap 00:00 – 24:00
Díjmentes

Parkolási lehetőség autóbuszok számára
Busparkplatz Meierhof, Glorietteallee
Minden nap 00:00 – 24:00
Parkolási díj: € 4,– megkezdett óránként
Max. napidíj (megkezdett 11. órától): € 40,– (24 órára)
Minden további nap: € 40,–
Éjszakai általány: 20:00 – 08:00, € 10,–

Akadálymentesség
A történelmi Haydn-ház sajnos nem akadálymentesített. A kiállítótermek és Joseph Haydn eredeti lakószobái az 1. emeleten találhatók és csak lépcsőn keresztül érhetők el.

Legyen a bónuszpartnerünk!
A Haydn-ház bónuszpartnereként 25%-os visszatérítésben részesül a (nettó belépődíjak alapján számított) forgalomból. Elszámolási időszak: 3 hónap (min. 25 db belépőjegy megvásárlása esetén). Kérjük, hogy a hosszútávú együttműködéshez lépjen kapcsolatba munkatársnőnkkel.

Kapcsolat bónuszpartnerség
Helga Bauer

E-mail küldés

+43 - 2682 719-3015